Specjalizujemy się w przygotowaniu do różnego rodzaju egzaminów językowych, z języka angielskiego, matematyki a także innych języków obcych do najpopularniejszych należą:

  • Przygotowanie do egzaminu maturalnego;
  • Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego;
  • Przygotowanie do testu po szkole podstawowej;
  • Egzaminy językowe (typu FCE z języka angielskiego);

A także inne egzaminy na życzenie.

Pracujemy tylko w małych grupach 3-6 osobowych, które gwarantują największą skuteczność nauczania oraz tylko w systemie 2 x w tygodniu, by nauka była bardziej systematyczna.

A ponadto gwarancja: jeśli nie zdasz matury po kursie u nas – oddajemy pieniądze!

Gwarantujemy zwrot opłaty w wysokości 100% poniesionych kosztów za kurs grupowy  w przypadku nie zdania egzaminu maturalnego. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za przygotowanie naszych uczniów do egzaminu maturalnego. Jeśli ukończysz kurs w pełnym wymiarze godzin oraz uzyskasz min 90% obecności na nim a pomimo to nie zdasz matury – otrzymasz zwrot poniesionych kosztów lub darmowy kurs maturalny w kolejnym roku.

* Regulamin dostępny w sekretariacie szkoły.