CENNIK KURSÓW EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

W ROKU SZKOLNYM 2020/21

(czas trwania kursu: październik 2020 – marzec 2021 – do wyczerpania liczby godzin)

Rozpoczęcie zajęć: 05.10.2020

1 x tydzień 1,5 h

(36 h/kurs)

24 spotkania po 1,5h

2 x tydzień 1 h

(48 h/kurs)

24 spotkania po 2h

KOSZT KURSU:

1080 PLN / rok szkolny

lub 

600 PLN / semestr

 

(do 05.10.2020 – I rata

do 15.01.2021 – II rata)

 

(W momencie zapisu wymagane jest 100 PLN zaliczki odejmowanej od płatności za II semestr) 

 

 

KOSZT KURSU:

1440P LN / rok szkolny

lub 

780 PLN / semestr

 

(do 05.10.2020 – I rata

do 15.01.2021 – II rata)

 

(W momencie zapisu wymagane jest 100 PLN zaliczki odejmowanej od płatności za II semestr) 

 

 

 • Kursy rozpoczynają się od 5.10.2019 (poniedziałek)
 • Kursy kończą się po wypracowaniu ilości godzin
 • Przerwy w zajęciach:
  • 11.11.20 (środa) – Święto Niepodległości
  • 22.12.20 – 03.01.21 (środa -niedziela) – Święta Bożego Narodzenia
  • 06.01.21 (środa) – Trzech Króli
  • Ferie zimowe: 18.01– 31.01.2021
  • 02.04 – 05.04.21 (piątek – poniedziałek) – Wielkanoc
 • Podręczniki nie są wliczone w cenę kursu, przy płatności rocznej, zestaw firmowych gadżetów do nauki gratis.
 • Godzina lekcyjna trwa 50 min.
 • Kursant nie otrzymuje zwrotu opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył w trakcie trwania kursu lub w przypadku rezygnacji przed końcem trwania semestru.
 • W przypadku nieobecności kursanta/kursantów zajęcia grupowe nie mogą być przekładane na inny termin.
 • Zapisy i rezerwacja miejsca w grupie następuje po wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki za kurs gotówką w wysokości 100 PLN odejmowanej od ceny kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem.
 • Faktury wystawiane są na życzenie w terminie do 30 dni od momentu wpłaty za kurs.
 • W przypadku rezygnacji z kursu Szkoła nie zwraca poniesionych kosztów, istnieje możliwość zmiany grupy / lektora / rozliczenie pozostałych godzin w formie zajęć indywidualnych lub przekazanie pozostałych godzin do rozliczenia innej osobie.
 • Grupa liczy od 3 do 6 osób. W przypadku gdy liczba osób zejdzie poniżej wymaganego minimum Szkoła ma prawo do:
  – rozwiązania grupy i zwrócenia opłaty za niewykorzystane zajęcia;
  – skrócenia czasu trwania kursu proporcjonalnie do ilości godzin wedle cennika zajęć indywidualnych;
  – przedstawienia możliwości dopłaty z tytułu kontynuacji kursu w formie zajęć indywidualnych jedno lub dwuosobowych.

nr konta: MBank: : 89 1140 2004 0000 3702 4432 0660