1. Godzina lekcyjna trwa 50 min.
 2. Podręczniki nie są wliczone w cenę kursu – można je zakupić w naszej placówce – dostępne na zamówienie (październik/listopad).
 3. Cena 1 h 30 PLN, cena 1,5h w opcji 1x tyg. 1,5h = 50 PLN (1 h 33.3 PLN)
 4. Faktury wystawiane są na życzenie do 30 dni od terminu wpłaty za kurs.
 5. W przypadku rezygnacji z kursu Szkoła nie zwraca poniesionych kosztów, istnieje możliwość zmiany grupy/lektora/rozliczenie pozostałych godzin w formie zajęć indywidualnych lub przekazanie pozostałych godzin do rozliczenia innej osobie.
 6. W przypadku nieobecności na zajęciach kwota za nie nie jest zwracana. Istnieje możliwość konsultacji z lektorem w celu uzupełnienia braków.
 7. Grupa liczy od 3 do 6 osób. W przypadku, gdy liczba osób zejdzie poniżej wymaganego minimum Szkoła ma prawo do:
  – rozwiązania grupy i zwrócenia opłaty za niewykorzystane zajęcia;
  – skrócenia czasu trwania kursu proporcjonalnie do ilości godzin wedle cennika zajęć indywidualnych jedno lub dwuosobowych.
  – przedstawienia możliwości dopłaty z tytułu kontynuacji kursu w formie zajęć indywidualnych jedno lub dwuosobowych.

W uzasadnionych przypadkach szkoła zastrzega sobie możliwość przejścia w każdej chwili na zajęcia online.

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

 

Kursy:

 1. Rozpoczęcie zajęć I semestr: 5.10.2020
 2. Dni wolne od zajęć I semestr:
  1. 11 (środa) – Święto Niepodległości
  2. 12 – 03.01 (środa -niedziela) – Święta Bożego Narodzenia
  3. 01 (środa) – Trzech Króli
 3. Koniec I semestru: 15.01.2021
 4. Ferie zimowe: 18.01– 31.01.2021
 5. Rozpoczęcie zajęć II semestr: 01.02.2021
 6. Dni wolne od zajęć II semestr:
  1. 04 – 05.04 (piątek – poniedziałek) – Wielkanoc
  2. 05 (poniedziałek – majówka
  3. 06 – 06.06 – (czwartek – niedziela) = Boże Ciało
 7. Koniec II semestru: 25.06 (piątek)

 

Cały kurs:

I semestr: 14 spotkań x 1.5 h lub 28 spotkań 2 x 1 h

II semestr: 21 spotkań x 1.5 h lub 42 spotkania 2 x 1 h