1. Godzina lekcyjna trwa 50 min.
 2. Podręczniki nie są wliczone w cenę kursu – można je zakupić w naszej placówce – dostępne na zamówienie (październik/listopad).
 3. Faktury wystawiane są na życzenie do 30 dni od terminu wpłaty za kurs.
 4. W przypadku rezygnacji z kursu Szkoła nie zwraca poniesionych kosztów, istnieje możliwość zmiany grupy/lektora/rozliczenie pozostałych godzin w formie zajęć indywidualnych lub przekazanie pozostałych godzin do rozliczenia innej osobie.
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach kwota za nie nie jest zwracana. Istnieje możliwość konsultacji z lektorem w celu uzupełnienia braków.
 6. Grupa liczy od 3 do 6 osób. W przypadku, gdy liczba osób zejdzie poniżej wymaganego minimum Szkoła ma prawo do:
  – rozwiązania grupy i zwrócenia opłaty za niewykorzystane zajęcia;
  – skrócenia czasu trwania kursu proporcjonalnie do ilości godzin wedle cennika zajęć indywidualnych jedno lub dwuosobowych.
  – przedstawienia możliwości dopłaty z tytułu kontynuacji kursu w formie zajęć indywidualnych jedno lub dwuosobowych.

W uzasadnionych przypadkach szkoła zastrzega sobie możliwość przejścia w każdej chwili na zajęcia online.