Zajęcia indywidualne jednoosobowe – 2023 / 2024

FORMY PŁATNOŚCI 

1 miesiąc

(125 PLN/h)

OSZCZĘDNOŚĆ*  3 miesiące

(120 PLN/1h)

OSZCZĘDNOŚĆ*  roczna

(9 m-cy)

(110 PLN/1h)

1 h/tyg.
4 h/mies.
500 PLN 60 PLN 1440 PLN 540 PLN 3960 PLN
1,5 h/tyg.
6 h/mies.
750 PLN 90 PLN 2160 PLN 810 PLN 5940 PLN
2 h/tyg.
8 h/mies.
1000 PLN 120 PLN 2880 PLN 1080 PLN 7920 PLN

*)  Oszczędność w stosunku do płatności miesięcznych

Stawki za zajęcia zostają naliczane wg:

1 miesiąc: od 4h / 8 h zajęć

3 miesiące: od 12 h / 24 h zajęć

9 miesięcy: od 36h / 72 h zajęć

Przed rozpoczęciem zajęć konieczne jest zapoznanie się z poniższym regulaminem (pod cennikiem zajęć indywidualnych dwuosobowych). Pierwsza płatność oznacza jego akceptację.

 

Zajęcia indywidualne dwuosobowe – 2023 / 2024

FORMY PŁATNOŚCI

1 miesiąc
(70 PLN/h)
OSZCZĘDNOŚĆ* 3 miesiące
(65 PLN/h)
OSZCZĘDNOŚĆ* roczna (9 m-cy) (60 PLN/1h)*
1 h/tyg.
(4 h/mies.)
280 PLN 60 PLN 780 PLN 360 PLN 2160 PLN
1,5 h/tyg.
(6 h/mies.)
420 PLN 90 PLN 1170 PLN 540 PLN 3240 PLN
2 h/tyg.
(8 h/mies.)
560 PLN 120 PLN 1560 PLN 720 PLN 4320 PLN

*)  Oszczędność w stosunku do płatności miesięcznych

Przed rozpoczęciem zajęć konieczne jest zapoznanie się z poniższym regulaminem. Pierwsza płatność oznacza jego akceptację.

Regulamin zajęć indywidualnych w Cherry School:

 • 1 h zajęć = 50 min.
 • Zapisy i rezerwacja miejsca na zajęcia następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 PLN odejmowanej od ostatniej płatności w sekretariacie szkoły lub na nr konta bankowego:
 • M-Bank:   89 1140 2004 0000 3702 4432 0660
 • Płatności za kurs należy dokonać z góry za dany miesiąc nauki w terminie do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca.
 • W każdym miesiącu musi zostać zrealizowana ustalona podstawa programowa (liczba zajęć przypadająca na dany miesiąc) zajęć plus zajęcia nadprogramowe, z poprzedniego miesiąca jeśli takie wypadną.
 • Zajęcia można przekładać na następny miesiąc, nie można jednak odejmować ich z puli zajęć przypadających na następny miesiąc. Np.: w przypadku zajęć 1 x tygodniowo 1h w danym miesiącu muszą się odbyć 4 zajęcia, gdy zostaną przełożone w kolejnym miesiącu muszą się odbyć 4 + 1 zaległe z poprzedniego miesiąca.
 • Zajęcia mogą być przekładane pod warunkiem powiadomienia sekretariatu o tym fakcie min. dzień wcześniej, w innym wypadku zajęcia przepadają (można powiadamiać telefonicznie lub osobiście).
 • Brak możliwości odwoływania zajęć poprzez e-mail lub SMS chyba że nastąpi to z jeszcze większym wyprzedzeniem niż wskazane powyżej (ponad 24 h wcześniej).
 • W danym miesiącu można przełożyć maksymalnie 2 zajęcia, w przypadku, gdy zajęcia odbywają się częściej niż 2 x w tygodniu – 30% zajęć.
 • Kursant nie otrzymuje zwrotu opłaty za lekcje, w których nie uczestniczył i nie zostały one z wyprzedzeniem odwołane. Zajęcia takie przepadają.
 • Godziny, przypadające na cały dany pakiet muszą zostać zrealizowane w wybranym terminie, tj. nie można wykupić zajęć 3-miesięcznych i realizować ich w 6 miesięcy.
 • W przypadku, gdy Kursant zrezygnuje z zajęć w trakcie trwania pakietu, zwrot za pozostałe zajęcia nie przysługuje.
 • Lektora prowadzącego lub nauczany język można zmienić w każdym momencie trwania kursu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Sekretariatu Cherry School.
 • Termin rozpoczęcia zajęć ustalany jest indywidualnie z sekretariatem Cherry School.
 • W przypadku rezygnacji kursanta przed rozpoczęciem zajęć, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • jeśli potrzebna jest faktura – obowiązuje osobny cennik – dla firm.

W cenie:

 • Wszystkie materiały (kserowane) do zajęć;
 • Rezerwacja sali oraz wybór lektora prowadzącego;
 • Indywidualny tok nauczania, zajęcia „szyte na miarę” (konwersacje, gramatyka, wybrane zagadnienia tematyczne);
 • Możliwość wyboru / zmiany lektora w każdej chwili;
 • Firmowy pakiet startowy  Cherry School;
 • wi-fi;
 • Możliwość przekładania zajęć z zachowaniem zasady poinformowania o tym fakcie sekretariatu min. 1 dzień wcześniej telefonicznie lub osobiście.

 

Dane do przelewu:

M-Bank: 89 1140 2004 0000 3702 4432 0660

Tytułem: zajęcia prestige_ imię i nazwisko