Zajęcia indywidualne jednoosobowe – 2022 / 2023

FORMY PŁATNOŚCI 

1 miesiąc
(120 PLN/h)
Kwartalna (3 m-ce)
(110 PLN/h)
 OSZCZĘDZASZ* Półroczna
(6 m-cy)
(100 PLN/h)
 OSZCZĘDZASZ* Za 9 m-cy 95 PLN/h)  OSZCZĘDZASZ*
1 h/tyg.
4 h/mies.
480 PLN 1320 PLN 60 PLN 2400 PLN 240 PLN 3420 PLN 540 PLN
1,5 h/tyg.
6 h/mies.
720 PLN 1980 PLN 90 PLN 3600 PLN 360 PLN 5130 PLN 810 PLN
2 h/tyg.
8 h/mies.
960 PLN 2640 PLN 120 PLN 4800 PLN 480 PLN 6840 PLN 1080 PLN

*)  Oszczędność w stosunku do płatności miesięcznych

Stawki za zajęcia zostają naliczane wg:

1 miesiąc: od 4/8 h zajęć

3 miesiące: od 12 / 24 h zajęć

6 miesięcy: od 24 / 48 h zajęć

9 miesięcy: od 36 / 72 h zajęć

Zajęcia indywidualne dwuosobowe – 2022 / 2023

FORMY PŁATNOŚCI

1 miesiąc
(65 PLN/h)
Kwartalna
(za 3 m-ce)
(60 PLN/h)
OSZCZĘDZASZ* Półroczna
 (za 6 m-cy)
(55 PLN/h)
OSZCZĘDZASZ* Za 9 miesięcy
(50 PLN/h)
OSZCZĘDZASZ*
1 h/tyg.
(4 h/mies.)
260 PLN 720 PLN 60 PLN 1320 PLN 240 PLN 1800 PLN 740 PLN
1,5 h/tyg.
(6 h/mies.)
390 PLN 1080 PLN 90 PLN 1980 PLN 360 PLN 2700 PLN 810 PLN
2 h/tyg.
(8 h/mies.)
520 PLN 1440 PLN 120 PLN 2640 PLN 480 PLN 3600 PLN 1080 PLN

*)  Oszczędność w stosunku do płatności miesięcznych

Przed rozpoczęciem zajęć konieczne jest zapoznanie się z poniższym regulaminem oraz podpisanie go w siedzibie szkoły.

Regulamin zajęć:

 • 1 h zajęć = 50 min.
 • Zapisy i rezerwacja miejsca na zajęcia następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 PLN odejmowanej od ostatniej płatności w sekretariacie szkoły lub na nr konta bankowego:
 • M-Bank:   89 1140 2004 0000 3702 4432 0660
 • Płatności za kurs należy dokonać z góry za dany miesiąc nauki w terminie do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca.
 • W każdym miesiącu musi zostać zrealizowana ustalona podstawa programowa zajęć plus zajęcia nadprogramowe, z poprzedniego miesiąca jeśli takie wypadną.
 • Zajęcia można przekładać na następny miesiąc, nie można jednak odejmować ich z puli zajęć przypadających na następny miesiąc. Np.: w przypadku zajęć 1 x tygodniowo 1h w danym miesiącu muszą się odbyć 4 zajęcia, gdy zostaną przełożone w kolejnym miesiącu muszą się odbyć 4 + 1 zaległe z poprzedniego miesiąca.
 • Zajęcia mogą być przekładane pod warunkiem powiadomienia sekretariatu o tym fakcie min. dzień wcześniej, w innym wypadku zajęcia przepadają(telefonicznie, osobiście lub SMS, brak możliwości przekładania zajęć przez e-mail)
 • Brak możliwości odwoływania zajęć poprzez e-mail chyba że nastąpi to z jeszcze większym wyprzedzeniem niż wskazane powyżej.
 • W danym miesiącu można przełożyć maksymalnie 2 zajęcia, w przypadku, gdy zajęcia odbywają się częściej niż 2 x w tygodniu – 30% zajęć.
 • Kursant nie otrzymuje zwrotu opłaty za lekcje, w których nie uczestniczył i nie zostały one z wyprzedzeniem odwołane. Zajęcia takie przepadają.
 • Godziny, przypadające na cały dany pakiet muszą zostać zrealizowane w wybranym terminie, tj. nie można wykupić zajęć 3-miesięcznych i realizować ich w 6 miesięcy.
 • W przypadku, gdy Kursant zrezygnuje z zajęć w trakcie trwania pakietu, zwrot za pozostałe zajęcia nie przysługuje.
 • Lektora prowadzącego lub nauczany język można zmienić w każdym momencie trwania kursu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Sekretariatu Cherry School.
 • Termin rozpoczęcia zajęć ustalany jest indywidualnie z sekretariatem Cherry School.
 • W przypadku rezygnacji kursanta przed rozpoczęciem zajęć, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 • Faktury za zajęcia wystawiamy w terminie do 30 dni od rozpoczęcia zajęć.

W cenie:

 • Wszystkie materiały (kserowane) do zajęć;
 • Rezerwacja sali oraz wybór lektora prowadzącego;
 • Indywidualny tok nauczania, zajęcia „szyte na miarę” (konwersacje, gramatyka, wybrane zagadnienia tematyczne);
 • Możliwość wyboru / zmiany lektora w każdej chwili;
 • Firmowy pakiet startowy  Cherry School;
 • wi-fi;
 • Możliwość przekładania zajęć z zachowaniem zasady poinformowania o tym fakcie sekretariatu min. 1 dzień wcześniej telefonicznie lub SMS (brak  możliwości przekładania zajęć przez e-mail).

 

Dane do przelewu:

M-Bank: 89 1140 2004 0000 3702 4432 0660

Tytułem: zajęcia prestige_ imię i nazwisko