Cennik korepetycji z przedmiotów szkolnych: 2023/2024 


Poziom szkoły podstawowej, liceum

(matematyka, fizyka, chemia, język polski, geografia oraz inne przedmioty: na życzenie)

Zajęcia indywidualne jednoosobowe

Zajęcia indywidualne dwuosobowe

Szkoła podstawowa:

1-7

100 zł / 1h

400 zł / miesięcznie / 1x tyg

Szkoła podstawowa:

1-7

60 zł / 1h

240 zł / miesięcznie / 1x tyg / osoba

Egzamin ósmoklasisty:

110 zł / 1h

440 zł / miesięcznie / 1 x tyg

Egzamin ósmoklasisty:

70 zł / 1h

280 zł / miesięcznie / 1 x tyg / osoba

Szkoła średnia klasy 1-3:

120 zł / 1h

480 zł / miesięcznie / 1 x tyg

Szkoła średnia klasy 1-3:

80 zł / 1h

320 zł / miesięcznie / 1 x tyg / osoba

Matura podstawowa:

130 zł / 1h

520 zł / miesięcznie / 1h x tyg

Matura podstawowa:

90 zł / 1h

360 zł / miesięcznie / 1h x tyg / osoba

Matura rozszerzona:

140 zł / 1h

560 zł / miesięcznie / 1h x tyg

Matura rozszerzona:

100 zł / 1h

400 zł / miesięcznie / 1h x tyg / osoba

 

·       istnieje możliwość zajęć 1 x tyg 1.5 h;

·       drugi przedmiot – 5%, trzeci przedmiot -10%

Regulamin oraz zasady odpłatności określa osobny dokument.

Przed zapisaniem konieczne jest dokładne zapoznanie się z nim, a także jego podpisanie.

  • 1 h zajęć = 50 min
  • Zapisy i rezerwacja miejsca na zajęcia następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 PLN odejmowanej od ostatniej płatności.
  • Rozliczenia za zajęcia z przedmiotów szkolnych odbywają się w trybie miesięcznym po wyliczeniu odpowiedniej liczby godzin przypadającej na dany miesiąc na podstawie stawki za 1 h zajęć.
  • Płatności za kurs należy dokonać z góry za dany miesiąc nauki do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca.
  • Zajęcia mogą być przekładane pod warunkiem powiadomienia sekretariatu o tym fakcie min 24 godziny wcześniej, w innym wypadku zajęcia przepadają. W miesiącu można przełożyć max 2 zajęcia.
  • Kursant nie otrzymuje zwrotu opłaty za lekcje, w których nie uczestniczył.
  • Kursant, który rezygnuje z zajęć przed końcem miesiąca rozliczeniowego, nie otrzymuje zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia.
  • Termin rozpoczęcia zajęć ustalany jest indywidualnie z sekretariatem Cherry School.
  • W przypadku rezygnacji kursanta przed rozpoczęciem zajęć, zaliczka nie podlega zwrotowi.