Korepetycje z przedmiotów szkolnych

Cennik kursów z przedmiotów szkolnych w roku 2018 / 2019


Poziom szkoły podstawowej

Zajęcia indywidualne jednoosobowe
75 PLN / 1 h / osoba
1 x tyg 2 x tyg
1h: 300 PLN / miesięcznie 1h: 600 PLN / miesięcznie
1,5h: 450 PLN / miesięcznie 1,5h: 800 PLN / miesięcznie
2h: 600 PLN / miesięcznie 2h:

1200 PLN / miesięcznie

 

Zajęcia indywidualne dwuosobowe

45 PLN / 1 h / osoba

1 x tyg

2 x tyg

1h:

180 PLN / miesięcznie / osoba 1h: 360 PLN / miesięcznie / osoba
1,5h: 270 PLN / miesięcznie / osoba 1,5h:

540 PLN / miesięcznie / osoba

2h: 360 PLN / miesięcznie / osoba 2h:

720 PLN / miesięcznie / osoba

 

Zajęcia w mini-grupie (3 – 6 osób)

30 PLN / 1 h / osoba

1 x tyg

2 x tyg

1,5h:

180 PLN / miesięcznie / osoba 1,5h

360 PLN / miesięcznie / osoba

2 h: 240 PLN / miesięcznie / osoba 2 h:

480 PLN / miesięcznie / osoba

 1. 1 h zajęć = 50 min
 2. Zapisy i rezerwacja miejsca na zajęcia następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 PLN odejmowanej od ostatniej płatności.
 3. Rozliczenia za zajęcia z przedmiotów szkolnych odbywają się w trybie miesięcznym po wyliczeniu odpowiedniej liczby godzin przypadającej na dany miesiąc na podstawie stawki za 1 h zajęć.
 4. Płatności za kurs należy dokonać z góry za dany miesiąc nauki do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca.
 5. Zajęcia mogą być przekładane pod warunkiem powiadomienia sekretariatu o tym fakcie min 24 godziny wcześniej, w innym wypadku zajęcia przepadają. W9 miesiącu można przełożyć max 2 zajęcia.
 6. Kursant nie otrzymuje zwrotu opłaty za lekcje, w których nie uczestniczył.
 7. Kursant, który rezygnuje z zajęć przed końcem miesiąca rozliczeniowego, nie otrzymuje zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia.
 8. Termin rozpoczęcia zajęć ustalany jest indywidualnie z sekretariatem Cherry School.
 9. W przypadku rezygnacji kursanta przed rozpoczęciem zajęć, zaliczka nie podlega zwrotowi.

Poziom: szkoła ponadpodstawowa (za wyjątkiem studiów)

(matematyka, fizyka, chemia, język polski oraz inne na życzenie)

Zajęcia indywidualne jednoosobowe

80 PLN / 1 h / osoba

1 x tyg

2 x tyg

1h:

320 PLN / miesięcznie

1h:

640 PLN / miesięcznie

1,5h:

480 PLN / miesięcznie

1,5h:

960 PLN / miesięcznie

2h: 640 PLN / miesięcznie 2h:

1280 PLN / miesięcznie

 

Zajęcia indywidualne dwuosobowe

50 PLN / 1 h / osoba

1 x tyg

2 x tyg

1h:

200 PLN / miesięcznie / osoba 1h: 400 PLN / miesięcznie / osoba

1,5h:

300 PLN / miesięcznie / osoba

1,5h:

600 PLN / miesięcznie / osoba

2h: 400 PLN / miesięcznie / osoba 2h:

800 PLN / miesięcznie / osoba

 

Zajęcia w mini-grupie (3 – 6 osób)

35 PLN / 1 h / osoba

1 x tyg

2 x tyg

1,5h:

210 PLN / miesięcznie / osoba

1,5h

420 PLN / miesięcznie / osoba

2 h: 280 PLN / miesięcznie / osoba 2 h:

560 PLN / miesięcznie / osoba

 

 1. 1 h zajęć = 50 min
 2. Zapisy i rezerwacja miejsca na zajęcia następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 100 PLN odejmowanej od ostatniej płatności.
 3. Rozliczenia za zajęcia z przedmiotów szkolnych odbywają się w trybie miesięcznym po wyliczeniu odpowiedniej liczby godzin przypadającej na dany miesiąc na podstawie stawki za 1 h zajęć.
 4. Płatności za kurs należy dokonać z góry za dany miesiąc nauki do ostatniego dnia poprzedzającego miesiąca.
 5. Zajęcia mogą być przekładane pod warunkiem powiadomienia sekretariatu o tym fakcie min 24 godziny wcześniej, w innym wypadku zajęcia przepadają. W danym miesiącu można przełożyć max 2 zajęcia.
 6. Kursant nie otrzymuje zwrotu opłaty za lekcje, w których nie uczestniczył.
 7. Kursant, który rezygnuje z zajęć przed końcem miesiąca rozliczeniowego, nie otrzymuje zwrotu opłaty za niewykorzystane zajęcia.
 8. Termin rozpoczęcia zajęć ustalany jest indywidualnie z sekretariatem Cherry School.
 9. W przypadku rezygnacji kursanta przed rozpoczęciem zajęć, zaliczka nie podlega zwrotowi.