1 x tydzień 1,5 h

(48 h/32 spotkania / kurs)

2 x tydzień 1 h

(64 h/64 spotkań/ kurs)

KOSZT KURSU:

1872 PLN / kurs

9580 PLN / I rata (z II)

(II rata płatna do: 15.02.2023)

 

(semestr wiosenny rozpoczyna się od dn. 27.02.2023)

(W momencie zapisu, celem rezerwacji miejsca, wymagane jest 100 PLN zaliczki)

KOSZT KURSU:

2574 PLN / kurs

1350 PLN / I rata (z II)

(II rata płatna do: 15.02.2023)

 

(semestr wiosenny rozpoczyna się od dn. 27.02.20223)

(W momencie zapisu, celem rezerwacji miejsca, wymagane jest 100 PLN zaliczki)

 

 • Godzina lekcyjna trwa 50 min
 • Cena 1 h 39 PLN, cena 1,5h w opcji 1x tyg. 1,5h = 58,5 PLN
 • Płatności za kurs dokonywane są z góry: semestralne w II równych ratach.
 • Kursant nie otrzymuje zwrotu opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył w trakcie trwania kursu lub w przypadku rezygnacji przed końcem trwania semestru.
 • W przypadku nieobecności kursanta/kursantów zajęcia grupowe nie mogą być przekładane na inny termin.
 • Zapisy i rezerwacja miejsca w grupie następuje po wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki za kurs gotówką w wysokości 100 PLN odejmowanej od ceny kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem.
 • Faktury wystawiane są w momencie zapisu na kurs – jeśli dane mają być inne niż płatnika prosimy o poinformowanie o tym fakcie sekretariatu od razu.
 • W przypadku rezygnacji z kursu Szkoła nie zwraca poniesionych kosztów, istnieje możliwość zmiany grupy / lektora / rozliczenie pozostałych godzin w formie zajęć indywidualnych lub przekazanie pozostałych godzin do rozliczenia innej osobie.
 • Grupa liczy od 3 do 6 osób. W przypadku gdy liczba osób zejdzie poniżej wymaganego minimum Szkoła ma prawo do:
  – rozwiązania grupy i zwrócenia opłaty za niewykorzystane zajęcia;
  – skrócenia czasu trwania kursu proporcjonalnie do ilości godzin wedle cennika zajęć indywidualnych;
  – przedstawienia możliwości dopłaty z tytułu kontynuacji kursu w formie zajęć indywidualnych jedno lub dwuosobowych.
 • Zniżki i rabaty: 5%,  (dla kursantów uczących się stale w Cherry School minimum 1 rok), 10% dla kursantów uczących się Cherry School min. 3 lata łącznie).

 

 • GRAFIK ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:
  1. Kursy rozpoczynają się od 43.10.2022 (poniedziałek)
  2. Kursy kończą się (po wypracowaniu ilości godzin) do 23.06.2023 (piątek)
  3. Dni wolne od zajęć I semestr:
   1. 31.10.22 – 01.11.22 (poniedziałek, wtorek) Wszystkich Świętych
   2. 11.11.22 (piątek) – Święto Niepodległości
   3. 23.12.22 – 02.01.23 (piątek – niedziela) – Święta Bożego Narodzenia
   4. 06-07.01.23 (czw, pt) – Trzech Króli – długi weekend
  4. Koniec I semestru: 10.02.2023
  5. Ferie zimowe: 13.02– 26.02.2023
  6. Rozpoczęcie zajęć II semestru: 27.02.2023
  7. Dni wolne od zajęć II semestr
   07.04 – 10.04.23 (piątek – poniedziałek) – Wielkano
   01.05 –  03.05.23 (pon, wt,śr) – majówka

  08.06 –  11.06.23 – (czwartek – niedziela) – Boże Ciało

  • Koniec II semestru: 23.06.2023 (piątek)

nr konta: MBank: : 89 1140 2004 0000 3702 4432 0660