1 x tydzień 1,5 h

(19 spotkań x 1,5h / kurs, 28,5 h)

2 x tydzień 1 h

(37 spotkań/1h kurs, 37 h)

KOSZT KURSU:

1111 PLN / II semestr

 

(semestr wiosenny rozpoczyna się od dn. 29.01.2024)

(W momencie zapisu, celem rezerwacji miejsca, wymagane jest 100 PLN zaliczki)

KOSZT KURSU:

1470 PLN / II semestr

 

(semestr wiosenny rozpoczyna się od dn. 29.01.2024)

(W momencie zapisu, celem rezerwacji miejsca, wymagane jest 100 PLN zaliczki)

 

 • Godzina lekcyjna trwa 50 min
 • Cena 1 h 39 PLN, cena 1,5h w opcji 1x tyg. 1,5h = 58,5 PLN
 • Płatności za kurs dokonywane są z góry: semestralne w II równych ratach.
 • Kursant nie otrzymuje zwrotu opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył w trakcie trwania kursu lub w przypadku rezygnacji przed końcem trwania semestru.
 • W przypadku nieobecności kursanta/kursantów zajęcia grupowe nie mogą być przekładane na inny termin.
 • Zapisy i rezerwacja miejsca w grupie następuje po wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki za kurs gotówką w wysokości 100 PLN odejmowanej od ceny kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem.
 • Faktury wystawiane są w momencie zapisu na kurs – jeśli dane mają być inne niż płatnika prosimy o poinformowanie o tym fakcie sekretariatu od razu.
 • W przypadku rezygnacji z kursu Szkoła nie zwraca poniesionych kosztów, istnieje możliwość zmiany grupy / lektora / rozliczenie pozostałych godzin w formie zajęć indywidualnych lub przekazanie pozostałych godzin do rozliczenia innej osobie.
 • Grupa liczy od 3 do 6 osób. W przypadku gdy liczba osób zejdzie poniżej wymaganego minimum Szkoła ma prawo do:
  – rozwiązania grupy i zwrócenia opłaty za niewykorzystane zajęcia;
  – skrócenia czasu trwania kursu proporcjonalnie do ilości godzin wedle cennika zajęć indywidualnych;
  – przedstawienia możliwości dopłaty z tytułu kontynuacji kursu w formie zajęć indywidualnych jedno lub dwuosobowych.
 • Zniżki i rabaty: 5%,  (dla kursantów uczących się stale w Cherry School minimum 1 rok), 10% dla kursantów uczących się Cherry School min. 3 lata łącznie).

 

 • GRAFIK ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:
  1. Kursy rozpoczynają się od 2.10.2023 (poniedziałek)
  2. Kursy kończą się (po wypracowaniu ilości godzin) do 20.06.2024 (czwartek)
  3. Dni wolne od zajęć I semestr:
   1. 1.11.23 – (środa) Wszystkich Świętych
   2. 22.12.23 – 01.01.24 (piątek – poniedziałek) – Święta, Sylwester
  4. Koniec I semestru: 12.01.2024
  5. Ferie zimowe: 15.01– 28.01.2024
  6. Rozpoczęcie zajęć II semestru: 29.01.2024
  7. Dni wolne od zajęć II semestr
   29.03 – 02.04.24 (piątek – poniedziałek) – Wielkanoc
   01.05 –  03.05.24 (środa – piątek) – majówka

  8. 30.05 –  02.06.24 – (czwartek – niedziela) – Boże Ciało

  • Koniec II semestru: 21.06.2024 (piątek)

nr konta: MBank: : 89 1140 2004 0000 3702 4432 0660