Cennik – Kursy w mini grupach – II semestr 2020

 

1 x tydzień 1,5 h

(25,5 h/semestr)

2 x tydzień 1 h

(34 h/semestr)

KOSZT KURSU:

850 PLN / semestr

(od 24.02.20 do 28.06.20)

 

 

(W momencie zapisu wymagane jest 100 PLN zaliczki)

 

 

KOSZT KURSU:

1020 PLN / semestr

(od 24.02.20 do 28.06.20)

 

 

(W momencie zapisu wymagane jest 100 PLN zaliczki)

 

 

 • II semestr rozpoczyna się od 24.02.2019 (poniedziałek)
 • Kursy kończą się po wypracowaniu ilości godzin od 16.06 (wtorek) do 26.06 (piątek)
 • Przerwy w zajęciach:
  • 09.04 – 13.04 – Wielkanoc
  • 01.05-03.05 – Majówka
  • 11.06 – 14.06 – Boże Ciało
 • Godzina lekcyjna trwa 50 min
 • Cena 1 h (50 min) w opcji 2 x tyg 50 min: 30 PLN, cena 1,5 h (75 min) w opcji 1 x tyg 1,5 h: 50 PLN.
 • Płatności za kurs dokonywane są z góry: semestralnie.
 • Kursant nie otrzymuje zwrotu opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył w trakcie trwania kursu lub w przypadku rezygnacji przed końcem trwania semestru.
 • W przypadku nieobecności kursanta/kursantów zajęcia grupowe nie mogą być przekładane na inny termin.
 • Zapisy i rezerwacja miejsca w grupie następuje po wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki za kurs gotówką w wysokości 100 PLN odejmowanej od ceny kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem.
 • Faktury wystawiane są w momencie zapisu na kurs – jeśli dane mają być inne niż płatnika prosimy o poinformowanie o tym fakcie sekretariatu od razu.
 • W przypadku rezygnacji z kursu Szkoła nie zwraca poniesionych kosztów, istnieje możliwość zmiany grupy / lektora / rozliczenie pozostałych godzin w formie zajęć indywidualnych lub przekazanie pozostałych godzin do rozliczenia innej osobie.
 • Grupa liczy od 3 do 6 osób. W przypadku gdy liczba osób zejdzie poniżej wymaganego minimum Szkoła ma prawo do:
  – rozwiązania grupy i zwrócenia opłaty za niewykorzystane zajęcia;
  – skrócenia czasu trwania kursu proporcjonalnie do ilości godzin wedle cennika zajęć indywidualnych;
  – przedstawienia możliwości dopłaty z tytułu kontynuacji kursu w formie zajęć indywidualnych jedno lub dwuosobowych.
 • Zniżki i rabaty: 10%,  (dla kursantów uczących się w Cherry School minimum 1 rok), 15% dla kursantów uczących się Cherry School min. 3 lata łącznie.

nr konta: MBank: : 89 1140 2004 0000 3702 4432 0660