1 x tydzień 1,5 h

(34,5 h/23 spotkania / kurs)

2 x tydzień 1 h

(46 h/46 spotkań/ kurs)

KOSZT KURSU:

1150 PLN / semestr

 

(semestr wiosenny rozpoczyna się od dn.18.01.2021)

(W momencie zapisu, celem rezerwacji miejsca, wymagane jest 100 PLN zaliczki)

KOSZT KURSU:

1380 PLN / semestr

 

(semestr wiosenny rozpoczyna się od dn. 18.01.2021)

(W momencie zapisu, celem rezerwacji miejsca, wymagane jest 100 PLN zaliczki)

 

 • Godzina lekcyjna trwa 50 min
 • Cena 1 h 30 PLN, cena 1,5h w opcji 1x tyg. 1,5h = 50 PLN (1 h 33.3 PLN)
 • Płatności za kurs dokonywane są z góry: semestralne w II równych ratach.
 • Kursant nie otrzymuje zwrotu opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył w trakcie trwania kursu lub w przypadku rezygnacji przed końcem trwania semestru.
 • W przypadku nieobecności kursanta/kursantów zajęcia grupowe nie mogą być przekładane na inny termin.
 • Zapisy i rezerwacja miejsca w grupie następuje po wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki za kurs gotówką w wysokości 100 PLN odejmowanej od ceny kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem.
 • Faktury wystawiane są w momencie zapisu na kurs – jeśli dane mają być inne niż płatnika prosimy o poinformowanie o tym fakcie sekretariatu od razu.
 • W przypadku rezygnacji z kursu Szkoła nie zwraca poniesionych kosztów, istnieje możliwość zmiany grupy / lektora / rozliczenie pozostałych godzin w formie zajęć indywidualnych lub przekazanie pozostałych godzin do rozliczenia innej osobie.
 • Grupa liczy od 3 do 6 osób. W przypadku gdy liczba osób zejdzie poniżej wymaganego minimum Szkoła ma prawo do:
  – rozwiązania grupy i zwrócenia opłaty za niewykorzystane zajęcia;
  – skrócenia czasu trwania kursu proporcjonalnie do ilości godzin wedle cennika zajęć indywidualnych;
  – przedstawienia możliwości dopłaty z tytułu kontynuacji kursu w formie zajęć indywidualnych jedno lub dwuosobowych.
 • Zniżki i rabaty: 10%,  (dla kursantów uczących się w Cherry School minimum 1 rok), 15% dla kursantów uczących się Cherry School min. 3 lata łącznie.

 

 • GRAFIK ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:
  1. Kursy rozpoczynają się od 5.10.2020 (poniedziałek)
  2. Kursy kończą się, po wypracowaniu ilości godzin, do 25.06.2021 (piątek)
  3. Dni wolne od zajęć I semestr:
   • 11.11.20 (środa) – Święto Niepodległości
   • 22.12.20 – 03.01.21 (środa -niedziela) – Święta Bożego Narodzenia
   • 06.01.21 (środa) – Trzech Króli
  4. Koniec I semestru: 16.01.2021
  5. Ferie zimowe: 04.01– 17.01.2021
  6. Rozpoczęcie zajęć II semestru: 18.01.2021
  7. Dni wolne od zajęć II semestr:
   • 02.04 – 05.04.21 (piątek – poniedziałek) – Wielkanoc
   • 03.05.21 (poniedziałek) – majówka
   • 03.06 – 06.06.21 – (czwartek – niedziela) – Boże Ciało
  8. Koniec II semestru: 25.06.21 (piątek)

nr konta: MBank: : 89 1140 2004 0000 3702 4432 0660