Cennik – Kursy w mini grupach 2018 – 2019

1 x tyg 1,5 h (27 h/semestr)

2 x tyg 1 h (32 h/semestr)
KOSZT KURSU:

 

810 PLN / semestr

 

 

 

KOSZT KURSU:

 

864 PLN / semestr

 

 

 

 • Kursy i trwają do 18.06.2019.
 • Podręczniki nie są wliczone w cenę kursu, przy płatności rocznej, zestaw firmowych gadżetów do nauki gratis.
 • Godzina lekcyjna trwa 50 min.
 • Kursant wykupuje cały kurs składający się z dwóch semestrów. Cena kursu uwzględnia zaplanowaną ilość godzin za cały rok i jest podzielona równo na dwie raty płatne semestralnie /ilość godzin pomiędzy semestrami może się różnić, bilans roczny jest ten sam/.
 • Płatności za kurs dokonywane są z góry: semestralnie.
 • Kursant nie otrzymuje zwrotu opłaty za zajęcia, w których nie uczestniczył w trakcie trwania kursu lub w przypadku rezygnacji przed końcem trwania semestru.
 • W przypadku nieobecności kursanta/kursantów zajęcia grupowe nie mogą być przekładane na inny termin.
 • Zapisy i rezerwacja miejsca w grupie następuje po wpłaceniu bezzwrotnej zaliczki za kurs gotówką w wysokości 100 PLN odejmowanej od ceny kursu, zaliczka nie podlega zwrotowi w momencie rezygnacji z kursu przed jego rozpoczęciem.
 • Faktury wystawiane są na życzenie w terminie do 30 dni od momentu wpłaty za kurs.
 • W przypadku rezygnacji z kursu Szkoła nie zwraca poniesionych kosztów, istnieje możliwość zmiany grupy / lektora / rozliczenie pozostałych godzin w formie zajęć indywidualnych lub przekazanie pozostałych godzin do rozliczenia innej osobie.
 • Grupa liczy od 3 do 6 osób. W przypadku gdy liczba osób zejdzie poniżej wymaganego minimum Szkoła ma prawo do:
  – rozwiązania grupy i zwrócenia opłaty za niewykorzystane zajęcia;
  – skrócenia czasu trwania kursu proporcjonalnie do ilości godzin wedle cennika zajęć indywidualnych;
  – przedstawienia możliwości dopłaty z tytułu kontynuacji kursu w formie zajęć indywidualnych jedno lub dwuosobowych.
 • Zniżki i rabaty: 10%,  (dla kursantów uczących się w Cherry School minimum 1 rok), 15% dla kursantów uczących się Cherry School min. 3 lata łącznie.

nr konta: MBank: : 89 1140 2004 0000 3702 4432 0660